UE a devenit mai rezistentă la atacurile cibernetice

Comisia Europeană a adoptat o propunere de regulament al UE privind solidaritatea cibernetică, având ca scop consolidarea capacităţilor Uniunii în materie de securitate cibernetică, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Regulamentul ar urma să susţină detectarea ameninţărilor şi a incidentelor de securitate cibernetică şi sensibilizarea cu privire la acestea, să sporească gradul de pregătire al entităţilor critice şi să consolideze solidaritatea şi capacităţile de gestionare concertată a crizelor şi de răspuns în toate statele membre. Propunerea de Regulament privind solidaritatea cibernetică stabileşte capacităţile de care are nevoie Uniunea pentru a ajuta Europa să devină mai rezilientă şi să fie mai pregătită să reacţioneze la ameninţările cibernetice, consolidând în acelaşi timp mecanismul de cooperare existent. Ea va contribui la garantarea unui peisaj digital sigur şi securizat pentru cetăţeni şi întreprinderi şi la protejarea entităţilor critice şi a serviciilor esenţiale, cum ar fi spitalele şi serviciile publice.

Comisia a prezentat, de asemenea, ideea de a înfiinţa o Academie de competenţe în materie de securitate cibernetică, în cadrul Anului european al competenţelor 2023. Academia ar putea să asigure o abordare mai coordonată pentru acoperirea deficitului de talente în domeniul securităţii cibernetice, etapă fără de care nu putem îmbunătăţi rezilienţa Europei. Academia va reuni diverse iniţiative existente care caută să promoveze competenţele în materie de securitate cibernetică şi le va pune la dispoziţie pe o platformă online. Astfel, le va spori vizibilitatea şi va crea premisele pentru creşterea numărului de profesionişti calificaţi în domeniul securităţii cibernetice din UE.

Vezi si:  Apple își dezvoltă producția în India

În cadrul uniunii europene a securităţii, UE este hotărâtă să se asigure că toţi cetăţenii şi toate întreprinderile europene beneficiază de protecţie, atât online, cât şi offline, şi să promoveze un spaţiu cibernetic deschis, sigur şi stabil. Cu toate acestea, amploarea, frecvenţa şi impactul în creştere ale incidentelor de securitate cibernetică reprezintă o ameninţare majoră pentru funcţionarea reţelelor şi a sistemelor informatice şi pentru piaţa unică europeană. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a exacerbat şi mai mult această ameninţare, ţinând cont de numărul mare de răufăcători şi „hacktivişti” sprijiniţi de autorităţile guvernamentale care sunt implicaţi în tensiunile geopolitice actuale.

Pornind de la cadrul strategic, politic şi legislativ solid care este deja în vigoare, propunerea de regulament al UE privind solidaritatea cibernetică şi Academia de competenţe în materie de securitate cibernetică vor contribui şi mai mult la îmbunătăţirea detectării ameninţărilor cibernetice, precum şi la creşterea rezilienţei şi a gradului de pregătire la toate nivelurile a ecosistemului european de securitate cibernetică.

Vezi si:  Savanții au descoperit un material revoluționar

Regulamentul UE privind solidaritatea cibernetică va consolida solidaritatea la nivelul Uniunii pentru a detecta, a anticipa şi a contracara mai bine incidentele de securitate cibernetică importante sau de mare amploare, prin crearea unui scut european de securitate cibernetică şi a unui mecanism global de reacţie de urgenţă în domeniul securităţii cibernetice.