CNAS cere remedierea urgentă a Platformei Informatice

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a solicitat dezvoltatorilor de soft remedierea de urgenţă a problemelor care au condus la disfuncţionalităţile Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) şi a rugat furnizorii de servicii medicale să verifice calitatea de asigurat în aplicaţiile proprii şi nu în platforma informatică publică.

„Din analiza internă efectuată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reiese că există unele disfuncţionalităţi ale Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) în accesarea aplicaţiei de interogare a calităţii de asigurat, mai ales pe platforma informatică publică. Începând cu data de 6 martie 2023, conducerea CNAS a solicitat dezvoltatorilor de soft, în baza contractelor de mentenanţă încheiate cu aceştia, remedierea de urgenţă a problemelor care au condus la aceste disfuncţionalităţi. Până la remedierea situaţiei, rugăm furnizorii de servicii medicale să verifice calitatea de asigurat în aplicaţiile proprii şi nu în platforma informatică publică”, se arată într-un comunicat de presă al CNAS.

Potrivit CNAS, SIUI este de mulţi ani un sistem informatic subdimensionat, construit la nivelul anului 2008, iar creşterea „exponenţială” a volumului de date medicale procesate, mai ales în prima parte a lunii, când furnizorii de servicii medicale transmit raportările lunare, sunt cauze care conduc la disfuncţionalităţi ale sistemului, aşa cum se întâmplă şi în aceste zile.

Totodată, CNAS susţine că a făcut toate demersurile necesare pentru accesarea finanţării europene necesare pentru redimensionarea sistemului şi îmbunătăţirea funcţionării aplicaţiilor sale.

„Până la implementarea proiectelor de redimensionare şi retehnologizare a întregii platforme informatice, sistemul de stocare şi prelucrare a datelor va fi lărgit astfel încât să putem îmbunătăţi timpii de operare la nivelul utilizatorilor finali”, se arată în comunicat.

Conform prevederilor legale, CNAS recomandă furnizorilor de servicii medicale ca, până la remedierea disfuncţionalităţilor, să înregistreze serviciile prestate în modul off-line.

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) a solicitat miercuri asumarea nefuncţionării sistemului informatic pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, introducerea formularelor electronice în locul tipizatelor pe suport de hârtie, precum şi prevederea ca toate formularele, inclusiv reţetele, să fie doar în format electronic, fără să mai fie necesară tipărirea lor în cabinete.